Đạo hàm & Công thức đạo hàm

  Thể loại: ,
  Đạo hàm & Công thức đạo hàm Đạo hàm & Công thức đạo hàm
  9 / 10 99 bình chọn


  Khái niệm dễ hiểu nhất cho ĐẠO HÀM
  Bản chất của đạo hàm f’(x) là tốc độ gia tăng của hàm f(x) theo sự tăng dần của biến số x ở ngay gần sát tại điểm x đang xét 

  Tải về để xem đầy đủ hơn:

  Chia sẻ với bạn bè địa chỉ web để cùng nhau học tập nhé!

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com