100 câu dao động cơ hay và khó

  100 câu dao động cơ hay và khó 100 câu dao động cơ hay và khó
  9 / 10 99 bình chọn

  Demo 6 câu :D
  Câu 1.  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do $\large g=10m/s^2 ; \pi^2=10$. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
  $\large A. \frac{7}{30}s                  B.  \frac{4}{15}s$
  $\large C. \frac{3}{10}s                  D.  \frac{1}{30}s$

  Câu 2.  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kỳ T=0,693s. Tỉ số giữa độ lớn cực đại, cực tiểu của lực đàn hồi xuất hiện trong quá trình vật dao động là 1,5.  Lấy $\large g=10m/s^2 ; \pi^2=10$. Biên độ dao động của con lắc:
  A. 2cm                           B.  2,4cm
  C. 3,2cm                        D.  2,8cm

  Câu 3.  Con lắc lò xo gồm một lò xo có chiều dài tự nhiên $l_{o}=20cm$. Đầu trên cố định. Đầu dưới treo một vật nhỏ khối lượng 100g. Khi vật ở trạng thái cân bằng, lò xo dài 22,5cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật thẳng đứng, hướng xuống sao cho lò xo dài 26,5cm rồi buông nhẹ vật. Năng lượng và động năng của vật khi nó cách vị trí cân bằng 2cm là
  $\large A.  32.10^-2 J và 24.10^-2 J                                 B. 22.10^-3 J và 34.10^-3 J$
  $\large C.  42.10^-3 J và 23.10^-3 J                                 D. 31.10^-3 J và 15.10^-3 J$

  Câu 4.  Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình $\large x=10\cos(4\pi t+\frac{\pi}{3}) (cm)$ với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng
  A. 0,125s          B. 0,25s
  C. 0,5s              D. 1,0s.

  Câu 5.  Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy $\large g=10m/s^2 ; \pi^2=10$. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.
  A. 6 Hz.        B. 3 Hz.
  C. 12 Hz.      D. 1 Hz.

  Câu 6.  Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình $\large x=A\cos\omega t$. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy $\large g=10m/s^2 ; \pi^2=10$. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng
  A. 50 N/m.      B. 100 N/m.
  C. 25 N/m.      D. 200 N/m.  2 Comments

  1. Nặc danh says:

   hay

  2. Nặc danh says:

   hay

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com