11 Bài dao động điều hòa dùng đồ thị

  11 Bài dao động điều hòa dùng đồ thị 11 Bài dao động điều hòa dùng đồ thị
  9 / 10 99 bình chọn

  Phương pháp giải bài tập dạng đồ thị trong dao động điều hòa:
  Bước 1: Dựa vào đồ thị của li độ, vận tốc, gia tốc xác định:
  - Biên độ A, vận tốc cực đại $\large v_{max}$, gia tốc cực đại $\large a_{max}$
  - Xác định chu kỳ dao động T=> $\omega=\frac{2\pi}{T}$
  Bước 2: Dựa vào đồ thị xem tại thời điểm ban đầu t = 0 => các yếu tố ban đầu của bài toán
  Bước 3: Dựa vào vòng tròn lượng giác xác định các đại lượng vật lý cần tìm.
  Bước4: Vận dụng các công thức của dao động điều hòa  để tìm các yếu tố cần tìm khác.

  Bài toán ví dụ các bạn có thể xem trong hình hoặc xem trước ở phía dưới:

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com