9 Câu dao động cơ mức độ khá

  9 Câu dao động cơ mức độ khá 9 Câu dao động cơ mức độ khá
  9 / 10 99 bình chọn

  Tài liệu sưu tầm 9 bài tổng hợp dao động ở mức độ khá. Có hướng dẫn kèm theo nha bạn :D
  Demo 1 bài nè:
  Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6cm, của N là 6cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 6cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng gấp 3 lần thế năng, tỉ số động năng của M và thế năng của N là

  A.4 hoặc 3/4           B.3 hoặc 4/3            C.3 hoặc 3/4          D. 4 hoặc 4/3

  Bài giải
  Dựa vào giản đồ véc-tơ quay sẽ giúp ta tìm nhanh chóng độ lệch pha giữa các dao động thành phần: 
  M có động năng gấp 3 lần thế năng: $x_{M}=\frac{A}{2}=>K_{M}=\frac{3E}{4}$
  Dựa vào giản đồ ta dễdàng xác định được 2 dao động lệch pha nhau 60 độ. Dựa vào vòng tròn lượng giác ta lại xác định 2 khả năng về li độ của N:
  $x_{N}=A=>W_{N}=E=>k=\frac{3}{4}$
  $x_{N}=\frac{-A}{2}=>W_{N}=\frac{E}{4}=>k=3$
  Chọn câu C.

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com