Các dạng bài tập con lắc lò xo

  Các dạng bài tập con lắc lò xo Các dạng bài tập con lắc lò xo
  9 / 10 99 bình chọn

  I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  1. Con lắc lò xo:
  • Con lắc lò xo là hệ thống gồm một lò xo có độ cứng k, có khối lượng không đáng kể, một 
  đầu  cố  định,  đầu  còn  lại  gắn  với  vật  nặng  có  khối  lượng  m  được  đặt  theo  phương  ngang  hoặc 
  phương thẳng đứng.
  •  Phương trình dao động của con lắc lò xo: 
  $\large x=A\cos(\omega t+\phi)$ với $\large \omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$
  •  Chu kì dao động của con lắc lò xo: 
  $\large T=2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$
  •  Lực gây ra dao động điều hòa của con lắc lò xo luôn hướng về vị trí cân bằng và được gọi 
  là lực kéo về hay lực hồi phục. Lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ và chính là lực gây ra gia tốc cho 
  vật dao động điều hòa.
  • Lực kéo về: $\large F=-kx=m\omega^2x$
  Đặc điểm của lực kéo về:
  - Là lực gây dao động cho vật.
  - Luôn hướng về VTCB
  - Biến thiên điều hoà cùng tần số với li độ

  Xem trước tài liệu:  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com