Các phương pháp giải nhanh dao động cơ học

  Các phương pháp giải nhanh dao động cơ học Các phương pháp giải nhanh dao động cơ học
  9 / 10 99 bình chọn

  Nội dung chính gồm 9 chuyên đề:

  CHUYÊN ĐỀ 1: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CHO DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

  Loại 1: Tìm $\large A,\omega,T,f,\phi,(\omega t+\phi)$
  Loại 2: Tính x, v, a,Wt,Wđ, Fhp tại một thời điểm t bất kì hay ứng với một pha đã cho.
  Loại 3: Bài toán tìm li độ, vận tốc dao động sau (trước) thời điểm t một khoảng thời gian Δt. Biết tại thời 
  điểm t vật có li độ x = $\large x_{o}$
  Dạng 4: Xác định vị trí và tính chất, chiều chuyển động
  Dạng 5: Tính vận tốc và gia tốc

  CHUYÊN ĐỀ 2: BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI THỜI GIAN

  Dạng 1: Tính khoảng thời gian
  Loại 1 : Tìm thời điểm vật qua vị trí M có $\large x_{o},v_{o},a_{o},E_{t},E_{đ},F$ nào đó
  Loại 2 : Tìm thời điểm vật qua vị trí M có x, v, a, Et, Eđ, F nào đó lần thứ n
  Loại 3 : Tìm thời điểm vật qua vị trí M có x, v, a, Et, Eđ, F kèm thêm điều kiện về ly độ và vận tốc

  Dạng 2: Tính khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có li độ $\large x_{1}$ đến $\large x_{2}$
  Dạng 3: Tính thời gian lò giãn và nén trong một chu kì
  Dạng 4: Ứng dụng bài toánthời gian tìm chu kì, tần số 
  Dạng 5: Tìm số lần (tần suất) vật đi qua vị trí đã biết x ( hoặc v, a, Wđ, Wt, F) từ thời điểm $\large t_{1}$ đến $\large t_{2}$

  CHUYÊN ĐỀ 3: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN QUÃNG ĐƯỜNG

  Dạng 1: Tính quãng đường đi được trong khoảng thời gian từ $\large t_{1}$ đến $\large t_{2}$
  Dạng 2: Tính vận tốc trung bình
  Dạng 3: Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian  $\large \Delta t$ 

  CHUYÊN ĐỀ 4: BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG

  Dạng 1: Cách vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để tìm v?
  Dạng 2: Xác định thế năng Wt và động năng Wđ của con lắc lò xo khi biết t (theo chu kỳ T)?

  CHUYÊN ĐỀ 5: BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI CÁC LỰC

  CHUYÊN ĐỀ 6: BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI CHU KÌ CON LẮC LÒ XO

  Dạng 1 : Sự thay đổi chu kì
  Dạng 2 : Sự tăng hay giảm chu kì, tần số, độ cứng hay khối lượng

  CHUYÊN ĐỀ 7: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

  CHUYÊN ĐỀ 8: BÀI TOÁN TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

  CHUYÊN ĐỀ 9: GIẢI NHANH BẰNG MÁY TÍNH

  Comment

  1. không tải về được thì các bạn xem trực tiếp! vì lí do bản quyền mà

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com