Đề thi đại học phần dao động điện từ

  Đề thi đại học phần dao động điện từ Đề thi đại học phần dao động điện từ
  9 / 10 99 bình chọn

  Tài liệu gồm lý thuyết về chương dao động điện từ, cách giải và một số bài tập mẫu áp dụng.
  Câu 1 (Cao đẳng2007): Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên kết luận nào sau đây là đúng?
  A. Vec tơ cường độ điện trường  $\large \overrightarrow{E}$ và cảm ứng từ  $\large \overrightarrow{B}$ cùng phương và cùng độ lớn.
  B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.
  C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau $\large \frac{\pi}{2}$
  D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

  Câu 2 (Cao đẳng 2007):Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của hiệu điện thế ở hai bản tụ điện bằng $\large U_{max}$. Giá trị cực đại $\large I_{max}$ của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng biểu thức?
  $\large A.  I_{max}=U_{max}\sqrt{\frac{C}{L}}          B.  I_{max}=U_{max}\sqrt{LC}$
  $\large C.  I_{max}=\sqrt{\frac{U_{max}}{\sqrt{LC}}}          D.  I_{max}=U_{max}\sqrt{\frac{L}{C}}$

  Câu 3 (Cao đẳng 2007):Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung  $\large 5\mu F$. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6V. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng:
  A.10
  $\large A.  10^-5 J                B.  5.10^-5 J$
  $\large C.  9^-5 J                  D.  4.10^-5 J$
  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com