Ôn tập dao động điện từ

  Ôn tập dao động điện từ Ôn tập dao động điện từ
  9 / 10 99 bình chọn

   Sóng điện từ - Thông tin liên lạc bằng vô tuyến.

  Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
  a. Đặc điểm của sóng điện từ
  + Sóng điện từ lan truyền được trong chân không với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng ($\large c=3.10^8$m/s). Sóng điện từ lan truyền được trong các điện môi. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ trong các điện môi nhỏ hơn trong chân không và phụ thuộc vào hằng số điện môi.
  + Sóng điện từ là sóng ngang.  Trong quá trình lan truyền $\large \overrightarrow{E}$ và $\large \overrightarrow{B}$ luôn luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Tại mỗi điểm dao động của điện trường và từ trường luôn cùng pha với nhau.
  + Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó cũng bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.
  Ngoài ra cũng có hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ... sóng điện từ.
  + Sóng điện từ mang năng lượng.  Khi  sóng điện từ truyền đến một anten,  làm cho các electron tự do trong  anten dao động .
  +Nguồn phát sóng điện từ rất đa dạng, như tia lửa điện, cầu dao đóng, ngắt mạch điện, trời sấm sét ... .

  b. Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
  + Sóng vô tuyến là các sóng điện từ dùng trong vô tuyến, có bước sóng từ vài m đến vài km. Theo bước sóng,
  người ta chia sóng vô tuyến thành các loại: sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung và sóng dài.
  + Tầng điện li là lớp khí quyển bị ion hóa mạnh bởi ánh sáng Mặt Trời và nằm trong khoảng độ cao từ 80 km  đến 800 km, có ảnh hưởng rất lớn đến sự truyền sóng vô tuyến điện.
  + Các phân tử không khí trong khí quyển hấp thụ rất mạnh các sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn nhưng  ít hấp thụ các vùng sóng ngắn. Các sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li và mặt đất.
  + Nguyên tắc chung của thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến điện:
  - Biến điệu sóng mang:
  *Biến âm thanh (hoặc hình ảnh) muốn truyền đi thành các dao động điện từ có tần số thấp gọi là tín hiệu
  âm tần (hoặc tín hiệu thị tần).
  *Trộn sóng: Dùng sóng điện từ tần số cao (cao tần) để mang (sóng mang) các tín hiệu âm tần hoặc thị tần
  đi xa. Muốn vậy phải trộn sóng điện từ âm tần hoặc thị tần với sóng  điện từ cao tần (biến điệu). Qua anten
  phát, sóng điện từ cao tần đã biến điệu được truyền đi trong không gian.
  -Thu sóng :  Dùng máy thu với anten thu để chọn và thu lấy sóng điện từ cao tần muốn thu.
  -Tách sóng:  Tách tín hiệu ra khỏi sóng cao tần (tách sóng) rồi dùng loa để nghe âm thanh truyền tới hoặc
  dùng màn hình để xem hình ảnh.
  -Khuếch đại: Để tăng cường độ của sóng truyền đi và tăng cường  độ của tín hiệu thu được người ta dùng
  các mạch khuếch đại.

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com