Phương pháp giải nhanh chương dao động cơ

  Phương pháp giải nhanh chương dao động cơ Phương pháp giải nhanh chương dao động cơ
  9 / 10 99 bình chọn

  Năng lượng dao động
  Xét dao động điều hòa của con lắc lò xo:

  Khi hòn bi chuyển động từ VT biên đến VTCB: 
  -Li độ giảm dần và vận tốc tăng lên nên Wt  giảm và Wđ tăng.
  -Khi đến VTCB, Wt = 0 nhưng Wđ cực đại. 
  Khi hòn bi chuyển động từ VTCB đến VT biên:
  -Li độ tăng dần và vận tốc giảm xuống nên Wt tăng và Wđ giảm.
  -Khi đến VT biên, Wđ= 0 nhưng Wt cực đại. 
  Kết luận: 
  -  Trong quá trình dao động của con lắc lò xo luôn xảy ra hiện tượng: khi động năng tăng thì thế năng giảm, 
  khi động năng đạt giá trị cực đại bằng cơ năng thì th ế năng đạt giá trị cực tiểu bằng 0 và ngược lại.
  -Cơ năng được bảo toàn (không đổi theo thời gian). Nếu chọn gốc thời gian ở VTCB thì cơ năng bằng động 
  năng cực đại (ở VTCB) và bằng thế năng cực đại (ở VT biên)
  -Động năng và thế năng trung bình trong thời gian $n\frac{T}{2} (n\epsilon N^*$, T là chu kì dao động) là: $\frac{W}{2}=\frac{1}{4}m\omega^2A^2$
  -Thế năng và động năng của vật biến thiên tuần hoàn với cùng tần số góc  $\omega'=2\omega$, tần số dao động f’ = 2f  và chu kì T'=T/2.  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com