Tài liệu đầy đủ chương dao động cơ

  Tài liệu đầy đủ chương dao động cơ Tài liệu đầy đủ chương dao động cơ
  9 / 10 99 bình chọn

  ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA(8 DẠNG)
  Dạng 1: Tìm các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa, phương trình li độ, vận tốc, gia tốc
  Dạng 2: Viết phương trình dao động điều hòa
  Dạng 3: Xác định số lần đi qua vị trí $X_{0}$ bất kì
  Dạng 4: Xác định vị trí vật tại thời điểm t+$\delta t$ khi biết li độ của vật ở thời điểm t
  Dạng 5: Tính thời gian ngắng nhất vật đi từ vị trí $x_{1}$ đến $x_{2}$
  Dạng 6: Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x
  Dạng 7: Tìm quãng đường S,$S_{max},S_{min}$
  Dạng 8: Hai con lắc trùng phùng, gặp nhau

  CON LẮC LÒ XO(5 DẠNG)
  Dạng 1: Cắt ghép lò xo
  Dạng 2: Lực đàn hồi, phục hồi
  Dạng 3: Thời gian lò xo nén và giãn
  Dạng 4: Năng lượng
  Dạng 5: Phương trình dao động

  CON LẮC ĐƠN(9 DẠNG)
  Dạng 1: Chu kỳ phụ thuộc vào độ dài
  Dạng 2: Chu kỳ phụ thuộc vào độ cao
  Dạng 3: Chu kỳ phụ thuộc vào nhiệt độ
  Dạng 4: Con lắc tích điện treo trong điện trường
  Dạng 5: Con lắc treo trong thang máy
  Dạng 6: Con lắc treo trên trần ô tô
  Dạng 7: Con lắc vướng đinh
  Dạng 8: Vận tốc, lực căng dây và năng lượng
  Dạng 9: Viết phương trình dao động

  TỔNG HỢP DAO ĐỘNG


  Comment

  1. thay đổi dao diện rồi
   không còn tải được như trong hướng dẫn nũa
   mong được giúp cách tải về

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com