12 Chuyên đề luyện thi Đại học

  12 Chuyên đề luyện thi Đại học 12 Chuyên đề luyện thi Đại học
  9 / 10 99 bình chọn

  1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
  2) Phương trình - Bất phương trình và hệ phương trình Đại số
  3) Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
  4) Các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số
  5) Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ & hàm số logarit
  6) Phương pháp tọa độ trong không gian
  7) Phương trình lượng giác
  8) Nguyên hàm - Tích phân
  9) Số phức
  10) Hình học không gian
  11) Tổ hợp xác suất
  12) Bất đẳng thức - Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất  Comment

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com