Am - Is - Are và cách dùng

  Am - Is - Are và cách dùng Am - Is - Are và cách dùng
  9 / 10 99 bình chọn

  Ở bài này chỉ đề cập đến cách dùng am,is,are đi với chủ ngữ nào, không nói đến việc chia thì, bạn sẽ dễ dàng hiểu rõ khi nào dùng am,is,are trong câu.
  Am-Is-Are hay còn gọi là động từ TO BE, dùng khi giới thiệu tên, tính chất, địa điểm của một người hoặc một vật.
  Ví dụ:
  I am a doctor. (Tui là bác sĩ)
  She is a teacher. (Cô ấy là giáo viên)
  The cat is blue (Con mèo xanh).
  Vậy với he,she,it,you..etc.. nên dùng am, is, hay are?
  Nên nhớ:
  Chủ ngữ số nhiều + are
  Chủ ngữ số ít + is
  I + am (tức là am chỉ đi với I, chỉ dùng I am chứ không thể I is hay I are)
  Bảng tóm lược dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ thêm

  Chủ ngữ
  To Be
  Ví dụ
  Câu phủ định
  Câu hỏi
  Luôn dùng
  I
  am I am boy. I am not boy. Am I boy?
  Số nhiều + are
  phủ định: are not (viết tắt là aren't)
  We
  are We are students. We are not (aren't) students. Are we students?
  You
  are You are late. You are not late. Are you late?
  They
  are They are clever. They are not clever. Are they clever?
  Số ít + is
  phủ định: is not (viết tắt là isn't)
  He
  is He is a student. He is not (isn't) a student. Is he a student?
  She
  is She is tall. She is not tall. Is she tall?
  It
  is It is awesome. It is not awesome. Is it awesome?

  Bài luyện tập (Am/is/are)

  hoc tieng anh free

  4 Comments

  1. Thank you so much 👍👍

  2. Add ơi thế câu are you come back house là sai à

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com