Điều khoản sử dụng

  Cảm ơn bạn đã truy cập website tuituhoc.com. Việc tiếp tục truy cập và truy xuất các thông tin của chúng tôi có nghĩa là bạn đã đồng ý với các quy định và điều khoản của webstie tuituhoc.com. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện, xin vui lòng không sử dụng website của chúng tôi.

  Bạn sử dụng trang website này của chúng tôi thì bạn phải đồng ý với các điều khoản sử dụng sau đây:


  1) Nội dung của website này chỉ nhằm mục đích tham khảo, những tài liệu được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Bạn thừa nhận rằng những thông tin và tài liệu có thể không chính xác tuyệt đối hoặc có những sai sót và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót của thông tin hoặc tài liệu.


  2) Bạn tự chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin trên TTH(*) nhằm mục đích học tập, nghiên cứu hoặc dùng cho mục đích nào đó của bạn nếu những thông tin đó trực tiếp, hoặc gián tiếp gây tổn hại đến bạn.

  3) Các dữ liệu được tổng hợp từ internet, có thể có hoặc không có chủ sở hữu, chúng tôi rất tôn trọng bản quyền vì thế nếu phát hiện có sai phạm về bản quyền vui lòng báo cho chúng tôi để kịp thời xử lý.

  4) Phần thông tin xem trước trên trang web chỉ là phần tài liệu trích dẫn từ tài liệu gốc. Phần tài liệu được tải về luôn đảm đầy đủ như tính sẵn có của nó trên internet.

  5) Một số link trong website này nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website/links đó. Việc sử dụng các link/website đó trên trang này không ngụ ý hay đại diện cho quan điểm hay đề xuất mà họ cung cấp.

  6) Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của website từ những đường dẫn ra ngoài website TTH

  7) Bạn không được spam phần bình luận trong các bài đăng, nếu phát hiện chúng tôi có thể xóa các bình luận được coi là spam mà không cần báo trước.

  Trách nhiệm của chúng tôi: Đảm bảo việc truy cập website liên tục (ngoại trừ sự cố kỹ thuật đột xuất chúng tôi sẽ thông báo sau). Quản lý sửa đổi thông tin khi phát hiện thiếu sót.

  Trách nhiệm của bạn (người dùng): Thông báo cho chúng tôi khi phát hiện những thiếu sót về tính đúng đắn của các nội dung trên TTH để chúng tôi kịp thời xử lý.

  Chú thích: TTH(*): tuituhoc.com
  Cập nhật ngày 18/02/2014

  2 Comments

  1. Hay lắm. rất cám ơn bạn

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com