200 Bài toán hình học tọa độ không gian

  Thể loại: ,
  200 Bài toán hình học tọa độ không gian 200 Bài toán hình học tọa độ không gian
  9 / 10 99 bình chọn

  01: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

      Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng bằng cách xác định vectơ pháp tuyến
      Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến mặt cầu
      Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến khoảng cách
      Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến góc
      Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến tam giác

  02: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

      Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng bằng cách xác định vectơ chỉ phương
      Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến một đường thẳng khác
      Dạng 3: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến hai đường thẳng khác
      Dạng 4: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách
      Dạng 5: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc
      Dạng 6: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến tam giác

  03: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶTCẦU
      Dạng 1: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định tâm và bán kính
      Dạng 2: Viết phương trình mặt cầu bằng cách xác định các hệ số của phương trình
      Dạng 3: Các bài toán liên quan đến mặt cầu

  04: TÌM ĐIỂM THOẢ ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

      Dạng 1: Xác định điểm thuộc mặt phẳng
      Dạng 2: Xác định điểm thuộc đường thẳng
      Dạng 3: Xác định điểm thuộc mặt cầu
      Dạng 4: Xác định điểm trong không gian
      Dạng 5: Xác định điểm trong đa giác
  hinh khong gian

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com