Hàm số ôn thi đại học

  Thể loại: ,
  Hàm số ôn thi đại học Hàm số ôn thi đại học
  9 / 10 99 bình chọn

  *  Biện luận số nghiệm phương trình
  *  Phương trình tiếp tuyến
  *  Tương giao, tiếp xúc và họ đương cong
  *  Điểm đặc biệt, khoảng cách , tâm-trục đối xứng  ham so on thi dai hoc

  Comment

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com