Hệ phương trình với phương pháp thế

  Thể loại: ,
  Hệ phương trình với phương pháp thế Hệ phương trình với phương pháp thế
  9 / 10 99 bình chọn

  Phương pháp thế:
  Nội dung của phương pháp này từ một phương trình hoặc kết hợp hai phương trình của hệ ta biểu diễn ẩn này qua ẩn kia hoặc một biểu thức này qua biểu thức khác và thế vào phương trình còn lại chuyển về phương trình một ẩn (có thể là ẩn phụ). Mục đích của việc làm này là giảm số ẩn. Tùy thuộc vào đặc điểm của bài toán mà ta có những cách biến đổi phù hợp. Trong phương pháp này ta cần lưu ý một số dấu hiệu sau:
  •  Nếu trong hệ phương trình có một phương trình bậc nhất ñối với một ẩn thì ta rút ẩn đó qua ẩn kia thế vào phương trình còn lại và chuyển về giải phương trình một ẩn.
  •  Với hai số thực bất kì  x 0;y ≠ ta luôn có  y tx = (t là số thực cần tìm). Với cách làm này ta sẽ chuyển được hệ về phương trình một ẩn t.
  •  Phương trình  f (x;y) f (y;x) = luôn có một cặp nghiệm  x y = (các bạn thử giải thích vì sao?), do đó ta luôn phân tích phương trình đã cho về dạng:  (x-y) g(x;y) =0 .
  •  Trong hệ phương trình nếu biểu thức  u(x) xuất hiện ở hai phương trình thì ta có thể đặt  t u(x) =  để làm đơn giản hình thức bài toán.  he phuong trinh

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com