Một số bài tập hàm số

  Thể loại: ,
  Một số bài tập hàm số Một số bài tập hàm số
  9 / 10 99 bình chọn

  ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

  • Tính đơn điệu của hàm số
  • Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức, giải phương trình, bất phương trình, hệ bất phương trình.
  • Cực trị của hàm số
  • Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất  mot so bai tap ham so

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com