Phương trình và bất phương trình vô tỷ

  Thể loại: ,
  Phương trình và bất phương trình vô tỷ Phương trình và bất phương trình vô tỷ
  9 / 10 99 bình chọn

  MỘT SỐPHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 
  VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC 

  Phương trình, bất phương trình chứa căn thức là một phần quan trọng của môn Đại số ở bậc phổ thông. Đây cũng là dạng toán khiến các bạn học sinh gặp khó khăn vì dạng bài tập phong phú, đòi hỏi nhiều kỹ năng tính toán và biến đổi. Chúng tôi xin giới thiệu Một số phương pháp giải phương trình, bất phương trình chứa căn thức đểgiúp các bạn học sinh cơ bản nắm được cách giải quyết các bài toán dạng này.  bat phuong trinh vo ty

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com