Sử dụng hàm số giải phương trình

  Thể loại: ,
  Sử dụng hàm số giải phương trình Sử dụng hàm số giải phương trình
  9 / 10 99 bình chọn

  Đối với các phương trình, bất phương trình ngoài các dạng quen thuộc, đôi khi còn gặp dạng phức tạp mà để giải nó đòi hỏi phải có những nhận xét đặc biệt. Dựa trên cơ sở tính đơn điệu của hàm số ta có thể tìm được nghiệm phương trình, bất phương trình. Tài liệu này có thể là chìa khóa giúp bạn giải quyết một số bài toán phương trình, bất phương trình  phuong trinh

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com