Thi thử Đại Học 2014 môn Vật Lý có đáp án chi tiết

  Thi thử Đại Học 2014 môn Vật Lý có đáp án chi tiết Thi thử Đại Học 2014 môn Vật Lý có đáp án chi tiết
  9 / 10 99 bình chọn

  Thi thu dai hoc 2014 mon vat ly truong THPT le khiet
  Nộp bài
  Lời phê
  Đây là đề thi thử Đại Học lần 1 môn Vật Lý của trường THPT chuyên Lê Khiết, đề thi thử ở đây có mã đề là 150 với 60 câu trắc nghiệm, 40 câu bắt buộc và 10 câu cho mỗi phần nâng cao hoặc cơ bản. Bạn chỉ được làm một trong hai phần
  Hãy bắt đầu làm bài nào! Bạn có thể tải đáp án chi tiết phía dưới sau khi làm xong bài. Nếu bạn chưa biết cách thi thử tại tuituhoc.com có thể xem thêm hướng dẫn tại: Thi thử trực tuyến
  Bắt đầu làm bài
  60 phút (Siêu khó)
  75 phút (Khó vừa)
  90 phút (Bình thường)

  Like me!

  News

  Contact mail: tuituhoc@gmail.com